Advokat Gro Sandvold

Utdanning: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1999.


Arbeidserfaring: Advokat Gro Sandvold har flere års erfaring som jurist i trygdeetaten. Hun har videre arbeidet som advokatfullmektig og deretter som advokat i flere år. I tillegg har hun hatt en praksisperiode i Sekretariatet i FN i New York.

Språk:
Engelsk, tysk, japansk.E-post: gs@advokatsandvold.no

Telefon: 22 33 49 00

Mobil: 948 67 477


Tommy Kongevold Skåland

Advokatfullmektig MNA

Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring: Tommy Kongevold Skåland har erfaring som jurist i kommune. Han har videre arbeidet i egen juridisk praksis, og i tillegg vært mekler i Konfliktrådet Oslo og Akershus. Innehar også en rekke styreverv.

Språk:
Engelsk, tysk.

E-post: tks@advokatsandvold.no

Telefon: 22 33 49 00

Mobil: 975 48 586