Advokat Gro Sandvold

Utdanning: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1999.

Arbeidserfaring: Advokat Gro Sandvold har flere års erfaring som jurist i trygdeetaten. Hun har videre arbeidet som advokatfullmektig og deretter som advokat i flere år. I tillegg har hun hatt en praksisperiode i Sekretariatet i FN i New York.

Språk:
Engelsk, tysk, japansk.

E-post: gs@advokatsandvold.no

Telefon: 22 33 49 00

Mobil: 94 86 74 77