Advokat Gro Sandvold

Utdanning: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1999.


Arbeidserfaring: Advokat Gro Sandvold har flere års erfaring som jurist i trygdeetaten. Hun har videre arbeidet som advokatfullmektig og deretter som advokat i flere år. I tillegg har hun hatt en praksisperiode i Sekretariatet i FN i New York.

Språk:
Engelsk, tysk, japansk.E-post: gs@advokatsandvold.no

Telefon: 22 33 49 00

Mobil: 948 67 477
Advokatfullmektig Per Rosland


Utdanning : Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring: Per Rosland har lang erfaring som juridisk saksbehandler fra offentlig forvaltning, da spesielt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Statens sivilrettsforvaltning og Kontoret for voldsoffererstatning. Han har opparbeidet seg en solid erfaring innen bla.erstatningsrett og barnevern.

Arbeidsområder:
Bistandsadvokat i straffesaker. Barnevernsaker for fylkesnemnda. Asylsaker. Nabotvister. Barnefordelingssaker. Erstatningssaker etter voldsoffererstatningsordningen. Oppreisningerstatning mot staten - Rettferdsvederlag, tapt barndom. Personskade. Forbrukerkjøpstvister. Mekling i privatrettslige tvister - for eksempel barnefordeling og samværsrett.

E-post: pr@advokatsandvold.no

Mobil: : 412 91 533