Priser og vilkår

Det tilbys spesielt gunstige priser til forbrukere. Timeprisen for privatpersoner er fra kr 1 600 til kr 2 200 eks. mva.
(kr 2 000 - 2 750 inkl.mva.) Timeprisen avhenger bl.a. av sakstype og omfang.

Ved betaling på forskudd, gis en rabatt på kr 100 per time, slik at timeprisen blir fra kr 1 500 til kr 2 100 eksl. mva.
(kr 1 875 - 2 625 inkl. mva.)

Det utarbeides skriftlig oppdragsbekreftelse til private klienter. Bekreftelsen inneholder informasjon om pris på oppdraget som er avtalt og hvilket arbeid som er inkludert i prisen.

Det er også gunstige betingelser for næringsdrivende klienter med timepris fra kr 2 000 + mva.

Dekning av advokatutgifter

De fleste har tegnet forsikringer som også inneholder rettshjelpdekning, som f.eks. innboforsikring, villaforsikring, reiseforsikring, bilforsikring mv. En slik forsikring vil dekke dine utgifter til advokat i de fleste typer tvister. Egenandelen ligger vanligvis på 20 %. I enkelte sakstyper finnes lovfestet dekningsmuligheter. Dette er bl.a. aktuelt ved pasientskadesaker og yrkesskadeforsikringssaker.

Fri rettshjelp

Dersom advokatbistand ikke kan dekkes gjennom andre ordninger, kan utgiftene i visse prioriterte sakstyper dekkes av det offentlige. En viktig forutsetning for å få fri rettshjelp i de fleste typer saker er at inntekten og formuen er under visse fastsatte grenser. Inntektsgrensen (brutto årsinntekt) for enslige er for tiden kr 246 000 og for samboende eller gifte kr 369 000 til sammen. En kan i utgangspunktet ikke ha mer enn 100.000 i nettoformue.

Dersom du eller husstanden har en brutto årsinntekt over kr 100 000, påløper en egenandel. Dersom vi ser at fri rettshjelp er aktuelt i din sak, vil vi sørge for at det blir søkt om dette.

Trykk på ikonet under for å finne nyttig informasjon om fri rettshjelp deriblant
skjema for egenerklæring, søknad om fri rettshjelp ved ikke-prioriterte saker og rettshjelpskalkulator:

Fri rettshjelp