Forsikring

Mange opplever å få avslag eller avkorting når de setter fram krav om skadeerstatning, pensjonsutbetaling eller andre typer forsikringsoppgjør. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å søke advokatbistand.

Tvist med forsikringsselskap kan gjelde flere forhold, f.eks. om det har inntruffet en skade som er dekket av forsikringen, om det økonomiske oppgjøret er korrekt, om forsikringstakeren/forsikringsselskapet har unnlatt å gi nødvendige opplysninger, om det er berettiget med avkorting/reduksjon i erstatningen, om krav er foreldet og spørsmål om gjenopptagelse.

Vi bistår deg i alle typer tvister med forsikringsselskapet, enten dette er knyttet til livs- og personforsikringer, ulykke, fast eiendom, hus, bil eller båt. Dersom en ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet bistår vi med klage til Finansklagenemnda eller vanlig søksmål.

Advokatbistand i denne type saker kan i mange tilfeller dekkes av rettshjelpforsikring.