Yrkesskade / Yrkessykdom

Å få en skade eller sykdom godkjent som yrkesskade utløser krav på en rekke rettigheter både i forhold til trygd og forsikring. Yrkesskade er skader en pådrar seg som følge av ulykke i arbeid. Yrkessykdom er sykdommen som kommer som følge av skadelig påvirkning på arbeidsstedet, som for eksempel asbest eller løsemidler.

Advokat Sandvold har erfaring med yrkesskadesaker både i det offentlige og som advokat, og kan bistå deg i saker mot NAV og mot forsikringsselskaper.